Privacy beleid

Aannemersbedrijf Timmerman BV, gevestigd aan Soevereinhof 22, 5551 TS Valkenswaard,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Dragonder 30
5554 GM Valkenswaard
+31(0)40 20 49916

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf Timmerman BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via het offerte formulier, Facebook Messenger, e-mail en/of in telefonisch correspondentie
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verwerkt geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemersbedrijf Timmerman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je goederen en diensten te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Aannemersbedrijf Timmerman BV neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten op basis van zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemersbedrijf Timmerman BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Offerte aanvraagformulier
Bewaartermijn: 0 dagen
Wij bewaren de ingevoerde gegevens op het contactformulier niet op onze server.

Ontvangen aanvragen via offerte aanvraagformulier en overige e-mailcorrespondentie
Bewaartermijn: 6 Maanden
Doordat er via e-mail gegevens kunnen worden verstrekt die gevoelig zijn, bewaren wij e-mails maximaal 6 maanden, tenzij het gaat om gegevens voor de belastingwet of gegevens die belangrijk zijn bij het uitvoeren van een opdracht voor onbepaalde tijd. Ook in verband met onderhoud, kan het zijn dat wij je gegevens bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf Timmerman BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aannemersbedrijf Timmerman BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Aannemersbedrijf Timmermans jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bedrijven

Kalb accountants is onze accountantskantoor welke facturen met je persoonsgegevens nodig heeft om deze in te boeken conformeren de belastingwet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aannemersbedrijf Timmerman BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aannemersbedrijf Timmerman BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Gebruikte cookies

Facebook tracking pixel
Momenteel nog niet ingesteld.

Linkedin tracking pixel
Momenteel nog niet ingesteld.

Google Analytics

Cookienaam: _ga
Bewaartermijn: 2jaar
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Cookienaam: _gid
Bewaartermijn: 24 uur
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Cookienaam: _gat
Bewaartermijn: 1 minute
Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam dc_gtm .

Cookienaam: AMP_TOKEN
Bewaartermijn: 30 sec tot 1 jaar
Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op opt-out, verzoek aan boord of een fout bij het ophalen van een client-ID van de AMP-client-ID-service.

Cookienaam: _gac_<property-id>
Bewaartermijn: 90 dagen
Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.

Cookienaam: __utma
Bewaartermijn: 2 jaar vanaf set / update
Type: first-party
Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt gemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Cookienaam: __utmt
Bewaartermijn: 10 minuten
Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.

Cookienaam: __utmb
Bewaartermijn: 30 minuten vanaf set / update
Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. De cookie wordt gemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Cookienaam: __utmc
Bewaartermijn: Einde sessie
Niet gebruikt in ga.js. Instellen voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte deze cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie / bezoek was.

Cookienaam: __utmz
Bewaartermijn: 6 maanden vanaf set / update
Slaat de verkeersbron of campagne op waarin wordt uitgelegd hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Cookienaam: __utmv
Bewaartermijn: 2 jaar vanaf set / update
Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan. Deze cookie wordt gemaakt wanneer een ontwikkelaar de methode _setCustomVar gebruikt met een aangepaste variabele op bezoekersniveau. Deze cookie werd ook gebruikt voor de verouderde _setVar-methode. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf Timmerman BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Aannemersbedrijf Timmermans BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemersbedrijf Timmermans BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

userhomefacebook-squarelinkedin-squarephonehand-o-rightrocketcross